1. Phim Ma Kinh Dị Việt Nam - Chuyến Xe Kỳ Lạ

2. Đừng Gọi 'Họ'

3. Phim Ma Kinh Dị Việt Nam - Tiếng Gõ Cửa Lúc Nửa Đêm

4. Bữa Cơm Cuối Cùng

5. Phim Ma Kinh Dị Việt Nam - Nghiệt Duyên

6. Trang Điểm Cho Người Chết