1. Chiếc Thuyền Ma - Truyện Ma Có Thật Ở Miền Tây Đáng Sợ

2. Gánh Ác Nghiệp - Truyện Ma Mới Có Thật Trả Giá Cho Nghiệp MC Đình Soạn Kể Rợn

3. Hồn Ma Con Ghẻ - Truyện Ma Có Thật Mới Hay Nhưng Sợ Khi Nghe

4. Căn Phòng Không Mở Cửa - Truyện Ma Có Thật Về Ma Nhập

5. Tội Ác Người Vợ - Truyện Ma Có Thật Rùng Rợn

6. Cái Giá Phải Trả - Truyện Ma Có Thật Nhân Quả

7. Ngôi Nhà Trong Ngõ - Truyện Ma Có Thật Hay Rợn Mới Nhất

8. Hồn Về - Truyện Ma Có Thật Hay Ý Nghĩa

9. Chuyện Lạ Chứng Kiến - Truyện Ma Có Thật Mới Nhất

10. Nghĩa Địa Đen - Truyện Ma Mới Có Thật Về Vong Dẫn