1. Review Tóm Tắt Phim Kinh Dị Bào Thai Quỷ - Malicious 2018

2. Tóm Tắt Và Review Y Tá Ratched 2020 - Y Tá Sát Nhân

3. Tóm Tắt Review Phim Kinh Dị: Ai Là Người Bị Hại

4. Review PHIM : THE STUFF - Phim Kinh Dị Khoa Học Viễn Tưởng

5. Tóm Tắt Phim: Thảm Họa Chernobyl - Thảm họa hạt nhân nghiêm trọng nhất trong lịch sử nhân loại

6. Tóm tắt phim kinh dị: Nhà Số 10 Phố Wellington - Braindead (Dead Alive)

7. Tóm tắt phim kinh dị: Sát Nhân Có Gương Mặt Thiên Thần - The Bad Seed

8. Review Phim: Mẹ Ma - MAMA 2013

9. Review Phim Kinh Dị: Girl From Nowhere - Khi mà bạn giàu thì thầy giáo cũng là cháu chắt bạn

10. Review Phim : Ngôi nhà kinh dị